• darkblurbg

Als huurdersvereniging van de Haagse vestiging van studentenhuisvester DUWO, behartigen wij de belangen van de bijna 4000 huurders. Dit betekent dan ook dat wanneer DUWO haar beleid bepaalt, wij dan adviesrecht en op sommige gebieden ook instemmingsrecht hebben. Zo hebben wij invloed op de besluitvorming. We onderhandelen dan onder andere over punten als:

  • De huurprijzen en de jaarlijkse huurverhoging;
  • de samenstelling en afrekening van de servicekosten;
  • de dienstverlening door DUWO;
  • het plaatsingsbeleid;
  • de klantgerichtheid van DUWO;
  • het beheer en beveiliging van de panden van DUWO;
  • het duurzaamheidsbeleid van DUWO.

 

Om de belangen van de Haagse huurders zo goed mogelijk te behartigen, is De Eerste Kamer op zowel centraal (beleidsmatig) als lokaal (voornamelijk praktisch) niveau actief. Op centraal niveau werken wij samen met onze zusterverenigingen in Delft, Amstelveen, Leiden en Amsterdam, om elkaar bij te staan met kennis en advies. Op lokaal niveau zitten wij om tafel met de bestuurders en sociaal beheerders van DUWO Den Haag, Gemeente Den Haag en diverse (studenten)belangenorganisaties.

 

Ten slotte helpen wij huurders wanneer zij problemen ondervinden met DUWO en er gezamenlijk niet uitkomen. Bij alle bovengenoemde zaken staan de belangen van de huurder voorop.’