• darkblurbg

Wat is het verschil tussen een huurdersorganisatie, bewonerscommissie en studentbeheer?

In het kort is het grootste verschil tussen een huurdersorganisatie en een bewonerscommissie de grootte van de groep die zij vertegenwoordigt. Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders van een specifiek complex. De huurdersorganisatie vertegenwoordigt alle huurders van de woningcorporatie en heeft daardoor een zwaardere stem. Zij vertegenwoordigt meer huurders dan alleen de huurders van een bepaald complex en hebben daardoor andere rechten. De huurdersorganisatie mag bijvoorbeeld een advies geven over algemeen beleid van de corporatie en de woningcorporatie is daardoor ook verplicht om hier binnen een wettelijke termijn officieel op te antwoorden. De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de Overlegwet.

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies opereren op het niveau van bewonersparticipatie in tegenstelling tot het studentbeheer, dat in dienst van DUWO allerhande diensten verricht ten behoeve van de huurders en het eerste aanspreekpunt vormt voor zowel de huurder als voor DUWO. Hiermee ligt de eindverantwoordelijkheid bij Sociaal Beheer van DUWO. Studentbeheerders voeren welkomstgesprekken met elke nieuwe bewoner en geven informatie over het gebouw, de brandveiligheid en de huisregels.


Wat kan de huurdersorganisatie voor de bewonerscommissie doen?

Doordat de huurdersorganisatie een andere wettelijke positie heeft, heeft zij meer en gemakkelijker toegang tot de woningcorporatie. Een huurdersvereniging heeft, volgens de Overlegwet, recht op informatie en advies betreffende beleidswijzigingen en recht op overleg, zoals de overleggen tussen de gemeente, DUWO en andere stakeholders over huisvesting. Ook bemiddelt zij bij klachten tussen een huurder en DUWO. Dit houdt in dat wij intensieve banden hebben met DUWO en wij met veel van de werknemers van DUWO in contact staan. Zo voeren wij tenminste 4 keer per jaar overleg met de vestigingsdirecteur van DUWO in Den Haag. Hier worden uiteenlopende zaken besproken die spelen. Zowel DUWO als De Eerste Kamer kunnen onderwerpen aandragen, die besproken moeten worden.

Daarnaast zijn wij regelmatig in overleg met Sociaal Beheer, omdat problemen het snelst opgelost kunnen worden op de werkvloer. Aangezien De Eerste Kamer meerdere lijntjes heeft lopen, kan zij gemakkelijk problemen oppakken wanneer hier in eerste instantie geen geschikte oplossing voor is te vinden. Wanneer dergelijke problemen in meerdere panden spelen, kan De Eerste Kamer deze signaleren en haar krachten bundelen. Samen staan we sterker.


Wat kan de bewonerscommissie voor de huurdersorganisatie doen?

De Eerste Kamer streeft ernaar om goede banden te onderhouden met de bewonerscommissie, omdat zij de oren en ogen van een complex zijn en problemen, die in het complex  spelen (of ontstaan), sneller signaleren. Wanneer er geen oplossing wordt gevonden voor de problemen die op complexniveau spelen, kan De Eerste Kamer hulp bieden door de problemen te adresseren bij de directie van DUWO.  Wanneer, zoals gezegd, dergelijke problemen in meerdere panden spelen, kan De Eerste Kamer haar krachten bundelen en kunnen wij DUWO meer en van meerdere kanten onder druk zetten om zaken op te lossen.

 

Wat doet Huurdersvereniging De Eerste Kamer voor de bewonerscommissies?

De Eerste Kamer is een jonge vereniging en heeft nog niet met alle bewonerscommissies contact. De Eerste Kamer wil met alle bewonerscommissies contact leggen en voorlichtingsavonden organiseren wanneer hier behoefte aan is. Deze avonden zullen in het teken staan van kennismaking, het uitwisselen van ervaringen en de rechten en plichten van bewonerscommissies.

 

Heb je een vraag of opmerking? Mail naar info@de-eerste-kamer.nl