• darkblurbg

Functiebeschrijving bestuurslid Public Relations

 

Huurdersvereniging De Eerste Kamer is een startende vereniging, die relatief weinig naamsbekendheid heeft. Het nieuwe bestuur is voornemens de vereniging meer onder de aandacht te brengen bij haar leden. Naast dat het belangrijk is dat huurders van DUWO Den Haag ons weten te vinden voor informatie, advies en bemiddeling, is het eveneens voor de bestuursleden van waarde te weten wie de achterban is en wat haar mening is omtrent huurderszaken. Om deze redenen is de vereniging gestart met de werving van een nieuw bestuurslid voor de Public Relations.

De Eerste Kamer is de belanghartiger van DUWO-hurend Den Haag en staat haar leden bij door middel van informatie, advies en bemiddeling. Het is belangrijk dat onze boodschap aansluit op de belangen van onze doelgroep. Aangezien onze doelgroep voornamelijk uit studenten bestaat, is het belangrijk dat de informatie die jij verschaft hierop aangepast wordt. Zo is het gebruik van visuals en juist taalgebruik in onze berichtgeving vernieuwend en passend bij onze doelgroep. Naast onze vaste formats en plannen heb jij de mogelijkheid om out of the box ideeën te bedenken waardoor De Eerste Kamer meer publiciteit zal krijgen. Op dit moment liggen er al verschillende plannen die op jou liggen te wachten! 

  • Ontwerpen van promotiemateriaal
  • Ontwerpen van een animated video- en infographic
  • Bijhouden van website en sociale media
  • Opzetten van thema-campagnes
  • Nadenken over huurdersraadpleging

Naast de werkzaamheden met betrekking tot Public Relations zal jij gezien worden als een volwaardig bestuurslid en doe je mee tijdens onze bestuursvergaderingen. Naast de vergaderingen eten wij regelmatig samen, doen wij leuke dingen en zorgen bovenal voor een prettige sfeer voor en na de vergadering.

Je zal ongeveer 5-10 uur per week bezig zijn met de werkzaamheden, hier krijg jij een vergoeding van 210 euro per maand voor. In de eerste periode zal je wat meer aan het werk zijn, zodra je alles hebt staan wordt het vanzelfsprekend minder. Je zal deze functie vervullen tot en met 1 september 2020.

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature en woonachtig in een DUWO pand? Mail dan jouw CV en motivatie voor 20 november naar info@de-eerste-kamer.nl 

Je kan tevens een kijkje nemen in onze plannen met betrekking tot de promotie door hier te klikken.