• darkblurbg

Klachtenprocedure

DUWO hoort in principe altijd met de beste oplossingen te komen. Het kan echter voorkomen dat er iets niet goed gaat. De meest effectieve en snelle manier om hiermee om te gaan, is om dit direct met de betreffende medewerker op te lossen. Dit kan je doen door te bellen, (op afspraak) langs te gaan, te mailen of een brief te schrijven.

 

Officiële klacht

Stel dat dit niet leidt tot het gewenste resultaat, dan is een – officiële – klacht indienen bij een teamleider de volgende stap die je kunt nemen. Een klacht kan per brief bij DUWO worden gemeld. Vermeld altijd expliciet dat het om een klacht gaat.

 

Mocht je niet tevreden zijn met de aangedragen oplossing, dan kan je een klacht indienen bij De Eerste Kamer. Wij buigen ons dan over jouw klacht en de aangeboden oplossing En eventuele andere oplossing is met desbetreffende klacht naar de Geschillencommissie Huursector toe stappen. Deze onafhankelijke klachtencommissie bemiddelt bij geschillen tussen individuele huurders en DUWO.

 

Wat kan De Eerste Kamer dan voor jou betekenen?

Wanneer je ontevreden bent met de oplossingen die DUWO heeft aangedragen kan De Eerste Kamer bemiddelen tussen jou en DUWO. Stuur ons een e-mail of een privébericht via Facebook met een beschrijving van je probleem en de stappen die je tot noch toe hebt ondernomen. We zullen daarna spoedig mogelijk contact met je opnemen en je vraag in behandeling nemen. Ook als je kiest voor de mogelijkheden die hieronder beschreven staan, kunnen wij je bijstaan met advies.

 

Andere mogelijkheden

  1. Geschillencommissie

Mocht je ontevreden zijn met de aangedragen oplossingen van DUWO is er ook de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke, lokale geschillencommissie.

 

Let wel: het gaat hierbij niet om reguliere reparatieverzoeken. Ook overlastklachten van je buren of omgeving los je op een andere manier op, namelijk bij de woonconsulent van DUWO. Ook problemen met de huurprijs of huurbetaling zijn in eerste instantie geen geschil. Hiermee kun je terecht bij de medewerkers van de afdeling Back Office Wonen.

 

Geschillen met DUWO worden behandeld door de onafhankelijke Lokale Geschillencommissie Woningcorporaties Leiden. De commissie heeft drie leden, die gezamenlijk het geschil behandelen.

 

Reglement

In het Reglement Lokale Geschillencommissie Woningcorporaties Leiden is vastgelegd op welke wijze met geschillen wordt omgegaan. Rechten kunnen uitsluitend aan dat reglement worden ontleend. Download hier het reglement.

 

Geschil indienen en de behandeling

Je kunt een geschil ter behandeling bij de geschillencommissie indienen, via het geschillenformulier. Dit is geheel kosteloos. Het indienen van een geschil is voorbehouden aan huurders, onder- of medehuurders van DUWO Leiden en woningzoekenden.

 

Het postadres van de commissie is:

Secretariaat Geschillencommissie Woningcorporaties Leiden

Postbus 356

2300 AJ LEIDEN

 

Voor meer informatie over behandeling van klachten over DUWO door de Geschillencommissie, klik hier.

 

Beroep

Tegen de uitspraak van de geschillencommissie is geen beroep mogelijk.  Word je klacht op de een of andere manier niet behandeld door de geschillencommissie of door DUWO, dan kan je ook een klacht in te dienen bij Commissie AedesCode. Het adres is: Commissie AedesCode, Postbus 611, 1200 AP Hilversum. Zij oordelen niet inhoudelijk over de klacht maar kunnen, mits je verzoek wordt gehonoreerd, de geschillencommissie of DUWO verplichten je klacht alsnog te behandelen. Voor meer informatie klik hier.

 

  1. Huurcommissie

 Voor geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen kan je terecht bij de Huurcommissie. Het verschil met de geschillencommissie is dat zij zich toeleggen op hoe je bejegend bent, terwijl de Huurcommissie zich toelegt op de wet en de klacht inhoudelijk behandelt. Meer informatie hier.

 

  1. Rechtbank

Wanneer alle voorgaande mogelijkheden zijn uitgeput, kun je als laatste mogelijkheid nog een procedure starten bij de rechtbank.