• darkblurbg

Kom ik als Haagse huurder van DUWO in aanmerking voor huurtoeslag?

Onzelfstandig

Soms. DUWO verhuurt een aantal panden met onzelfstandige eenheden, waarvoor je toch huurtoeslag kunt ontvangen. Als je een kamer zoekt via Studentenwoningweb staat het vermeld bij de huurgegevens van het aanbod. Als je al een kamer huurt kun je het nakijken in Mijn DUWO bij geldzaken.

 

Zelfstandig

Meestal wel. Huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van de huur en een deel van de servicekosten en van je inkomen. Meer hierover vind je op de pagina Toeslagen op de website van de Belastingdienst. Daar kun je ook een proefberekening maken en kun je een aanvraag doen.

 

Kom ik als Haagse huurder van DUWO in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?

Onzelfstandig

Nee, als huurder van een onzelfstandige woning (kamer met gedeelde voorzieningen) kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding, aangezien DUWO de belastingen int bij deze kamers. Hierdoor is voor deze huurders de mogelijkheid vervallen om kwijtschelding voor de belastingen aan te vragen. Sinds het belastingjaar 2012 zijn gemeenten verplicht de aanslagen op te leggen aan de verhuurder. De verhuurder verwerkt de aanslag vervolgens in de huur of servicekosten.

 

Kamerbewoners in de gemeente Den Haag kunnen komen echter wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de woonlasten voor kamerhuurders. Met deze regeling (Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders, kortweg TWK) komt de gemeente kamerbewoners – met een laag inkomen – tegemoet. Kijk op de website van de gemeente of jij hiervoor in aanmerking komt.

 

Zelfstandig

Huurders van zelfstandige woningen kunnen wel kwijtschelding aanvragen. De gemeentelijke belastingen, die van toepassing zijn, zijn de afvalstoffenheffing (voor het ophalen en verwerken van huisvuil), rioleringsheffing (voor de rioolafvoer) en de zuiveringsheffing (voor de reiniging van het afvalwater). Aangezien dit een flinke rekening is voor een student, kun je bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Bij kwijtschelding wordt rekening gehouden met je inkomen, incl. studiefinanciering, maar ook met eventueel spaargeld of zelfs of je een auto of motor hebt. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van Den Haag: https://www.denhaag.nl/nl/belastingen.htm

 

Heb ik na een huurverhoging nog steeds recht op huurtoeslag?

Ja, wanneer je eenmaal huurtoeslag hebt ontvangen en niet verhuist behoud je het recht op huurtoeslag, ongeacht de hoogte van de huur. Bij verhuizing gelden de zogeheten aftoppingsgrenzen. Is de aanvangshuur hoger dan de aftoppingsgrens krijg je geen huurtoeslag. Voor huurders jonger dan 21 jaar geldt een lagere aftoppingsgrens dan voor de andere huurders. Het is dus belangrijk om na te gaan welke aftoppingsgrens geldt op het moment dat je een nieuwe kamer/woning wilt betrekken. DUWO houdt in het huurbeleid overigens rekening met die aftoppingsgrenzen. Bij inkomensstijging kan de huurtoeslag wel geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Maak in dat geval opnieuw een proefberekening via de pagina Toeslagen op de site van de belastingdienst. Dat kan voorkomen dat je met terugwerkende kracht een groot bedrag aan ten onrechte ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen.

 

Waarom laat de afrekening op zich wachten?

In de huur betaal je ook een voorschot voor gas, water en energie. DUWO maakt hiervoor een schatting van het verbruik. Je krijgt elk jaar een afrekening servicekosten. Afhankelijk van je verbruik krijg je geld terug of moet je bijbetalen. In juni rekent DUWO af met alle panden, maar aangezien dit een omvangrijke klus is en DUWO niet altijd de manschappen kan vinden, kan de afrekening wel eens op zich wachten. Dit is uiteraard vervelend om te horen. De vestigingen worden door DUWO Centraal voortgestuwd om sneller en als het even kan binnen de wettelijke termijn af te rekenen. Probleem is wel dat er weliswaar een zesmaandentermijn geldt, maar dat de wetgever geen sancties aan het overschrijden van die termijn verbindt. Deze kwestie heeft door het herhaaldelijk voorkomen jaarlijks de aandacht van zowel ons als andere huurdersorganisaties.